Oma Keel number 39 / sügis 2019

Sisukord

PDF Krete Hurt
Kuhu lähed, eesti keel?
PDF Meeli Sedrik
Mängunimetuste päritolust. Kullimäng
PDF Jussi Ylikoski
Eesti keele distributiiv
PDF Pire Teras
Hääldusmõtted 2. Kuu me jäimegi?
ehk miks jääb h sõna sees hääldamata
PDF Kirsi Laanesoo
Küsilausetest, mis ei küsi
PDF Maria Reile
Kas see või too, kumba valida? Demonstratiivpronoomenid, nende süsteemid ja valikut mõjutavad tegurid ruumis viitamisel
PDF Reet Kasik
Juhan Peegel keelehoidjana
PDF Reet Trummal
Kõnekas mittemidagiütlevus: eesti ärinimi tavalugeja pilgu läbi
PDF Kairi Janson
Vaata ja imesta: klõpse jahtivad lünkpealkirjad portaali Elu24 näitel

Keelenõuanne
PDF Maire Raadik
Õpime üritusi kirjutama!

Emakeel koolis
PDF Merilin Aruvee
34. emakeeleolümpiaadist
PDF Riina Reinsalu, Sirli Zupping
Viis müüti Vikipeedia kohta

Intervjuu
PDF Intervjuu emakeeleõpetajaga. Küsitles Piibe Leiger, vastas Ivika Hein
PDF Intervjuu Paul Koklaga tema 90. sünnipäeva puhul. Küsitles Anna Vershik
PDF Tõnu Tender. Kujuteldav kiriusutelu Heino Ahvenaga (11.11.1919–22.04.1988) tema 100. sünniaastapäeval

Ülevaade
PDF Jüri Valge
Keeleretk Kristjan Jaak Petersoni radadel
PDF Kersti Lepajõe
Ood eesti keelele. Mõtteid eesti keele aasta tähistamisest Põltsamaal
PDF Margit Langemets
Quovadis, Sõnaveeb?

Raamatud
PDF Ka lähedane võib olla kauge. Asta Õim. Väljendivara 1–5. (Pille Eslon)

Kroonika
PDF 2018. a teisel poolel ja 2019. a esimesel poolel kaitstud eesti keele alased lõputööd (Siiri Soidro, Mare Valge)
PDF 2019. aasta teise poole keelesündmusi