Oma Keel number 28 / kevad 2014

Sisukord

PDF Jüri Viikberg
Pilguheit saksa laensõnadele eesti keeles
PDF Kristel Uiboaed, Liina Lindström
Murrete lauseehitus ja selle uurimine
PDF Kätlin Aare, Pärtel Lippus
Miks hääl käriseb?
PDF Reet Kasik
Hobitseme ja keelendame
PDF Jelena Kallas, Margit Langemets
Sõnaraamatud arvutis ehk elektrooniline leksikograafia
PDF Helen Plado
Kui mina enam ei tule, tuleb tema.
 Eesti keele tingimuslause ja selle suhe ajalausega
PDF Andra Kütt, Anne Tamm, Reili Argus
Evidentsiaalsus ja kognitiivne dissonants: ühe esmase katse tulemused
PDF Kaisa Kulasalu
Hilisstalinismi perioodil tsenseeritud rahvaluulekogud: sõnakõlksus peituv meelsus

Keelenõuanne
PDF Maire Raadik
Mida uut on uues õigekeelsussõnaraamatus?

Eesti keel koolis
PDF Helin Puksand
Lugemisoskuse hindamine PISA uuringus

Intervjuu
PDF Oma Keele palvel esitavad teineteisele küsimusi Valgetähe teenetemärgiga autasustatud keeleteadlased Krista Kerge ja Silvi Vare

Raamatud
PDF Tiiu Erelt
Hariduskeele selguse nimel
PDF Egle Pullerits
Keelehooldekeskuse 2013. aasta väljaanded
PDF Tiit Hennoste
Mis on allkeeled ja milleks neid vaja on?
PDF Tuuli Rehemaa
“Ametniku soovitussõnastik”
PDF Reili Argus
2013.aastal ilmunud keeleraamatud

Kroonika
PDF 2013. aasta lõpu ja 2014. aasta alguse keelesündmusi (Reili Argus)