15.000 uut sugunime

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused IV

15.000 uut sugunime
Lisa albumile “Eestlasele Eesti nimi”

Tartu, 1921
68 lk

Tartu, 1921.