Vadja rahvalaulud ja nende keel

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 22

Paul Ariste

Tallinn, 1986