Eestipäraseid isikunimesid

Julius Mägiste.
Tartu, 1929.