Eesti saama-futuuri algupärast ja tarvitamiskõlblikkusest

Julius Mägiste.
Tartu, 1936.