Liivi rahva keel ja meel

Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest

Emakeele Seltsi toimetised nr 74.
Eduard Vääri.
Toimetanud Ott Kurs, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk, Mare Valge.
Tallinn, 2016.
430 lk.