Sõna haaval

Emakeelest tehiskeelteni

Emakeele Seltsi toimetised nr 75.
Enn Ernits.
Toimetanud Karl Pajusalu.
Tallinn, 2017.
757 lk.