Sõna sekka

Emakeele Seltsi toimetised nr 81.

Jüri Viikberg.

Sõna sekka. Valik kirjutisi 1997–2023.

Toimetaja Mari Kendla

Tallinn, 2023
430 lk

Raamatu väljaandmist toetas Eesti Keele Instituut.

Raamatusse on koondatud valimik keeleteadlasest autori, Eesti Keele Instituudi murdeuurija eri huvisuundi kajastavaid kirjatöid aastatest 1997–2023. Kogumiku keskme moodustab eesti murrete temaatika, millega haakuvad votica-alased kirjutised, ülevaated eesti keelesaartest Siberis ja Krimmis, aga ka saksa-eesti laenusuhetest. Autori meelisvaldkond on eesti keele sõnavara, sõnade päritolu, levik ning tähendusseosed, mille kaudu võrrelda mineviku- ja tänapäeva, murrete ja kirjakeele, Kodu ja Välis-Eesti keelekasutust, jälgida keele püsimist ning teisenemist.