Toi livõd lugdõbrontõz [Teine liivi lugemik]

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused V

Teine liivi lugemik

Ed. Bergmanni trükikoda
Tartu, 1922
16 lk