Mii’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium

Tartu, 1926.