Mii’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused XIV

Mii’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium

Matteusõ, Markusõ, Luukasõ ja Johannõsõ kirotõt

Seto kiilde ümbre pannu’ Ernst Puusepp
Keele poolest õiõnduisi tennü’ P. Voolaine

Ed. Bergmanni trükikoda
Tartu, 1926
302 lk

Sisukord

Matteuse evangeelium – lk 9
Markusõ evangeelium – lk 94
Luukasõ evangeelium – lk 147
Johannese evangeelium – lk 256