Eesti se-, ske-, kse-verbide konsonantse liitumise esindusest

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XXXVIII

Mihkel Toomse

Eesti se-, ske-, kse-verbide konsonantse liitumise esindusest

Tartu, 1938
42 lk