Võitlus vana ja uue kirjaviisi vahel XIX sajandi eesti kirjakeeles

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 2.

Arnold Kask

Võitlus vana ja uue kirjaviisi vahel XIX sajandi eesti kirjakeeles

Toimetanud P. Palmeos

Tallinn, 1958
216 lk