Seto lugõmik. I osa

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused VI

Seto lugõmik
I osa

Ed. Bergmanni trükikoda
Tartu, 1922
182 lk