Eesti nimi: valik uusi perekonnanimesid

Toimetanud Julius Mägiste ja Elmar Elisto.
Tartu, 1935.