Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks

Emakeele Seltsi toimetised nr 77

Asta Õim, Katre Õim.
Toimetanud Pille Eslon.
Tallinn, 2019.
383 lk.