Intonatsiooni, kvantiteedi ja dünaamilise rõhu suhteist eesti keeles

Elin Põldre.
Tartu, 1938.