Intonatsiooni, kvantiteedi ja dünaamilise rõhu suhteist eesti keeles

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XXXIII

Elin Põldre

Intonatsiooni, kvantiteedi ja dünaamilise rõhu suhteist eesti keeles

Akadeemilise Emakeele Seltsi Kirjastus
Tartu, 1938
29 lk

Äratrükk ajakirjast Eesti Keel nr 6, 1937.