Laenatud indo-euroopa verbiprefikseist läänemere-soome keelis

Julius Mägiste.
Tartu, 1937.