Eesti sulghäälikud k, p, t ja b, d, g

Paul Ariste.
Tartu, 1934.