Eestipäraseid eesnimesid

Julius Mägiste.
Tartu, 1936.