Kõhklevaid mõtteid läänemere-soome laensõnade-uurimise puhul

Julius Mägiste.
Tartu, 1933.