J. V. Veski ja eesti oskussõnastikud

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XXXVII

Arnold Kask

J. V. Veski ja eesti oskussõnastikud

Akadeemilise Emakeele Seltsi Kirjastus
Tartu, 1938
29 lk

Äratrükk ajakirjast Eesti Keel nr 3–5, 1938.