Vadjalaste laule

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 3.

Paul Ariste

Vadjalaste laule

Toimetaja Eduard Vääri

Tallinn, 1960
87 lk