Teise silbi poolpikk vokaal eesti ühiskeeles

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XXXIX.

Õie Sõster

Teise silbi poolpikk vokaal eesti ühiskeeles

Tartu, 1939
13 lk