Eestlasele eesti nimi

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetused 2

Eestlasele eesti nimi

Ed. Bergmanni trükikoda
Tartu, 1921
70 lk

Sisukord

Eessõna. Toimetajad — lk 3
Eestlasele eesti nimi! Nimede muutmise Kesktoimkond — lk 5
Kas oleme küpsed? O. Kallas — lk 7
Sugunimede tekkimine. M. J. Eisen — lk 9
Nimede muutmine kultuurloolisena nähtusena. V. Ernits — lk 16
Nimede muutmine Rootsis. Gustav Suits — lk 28
Teile, kellede päralt on tulevik. Hilja Kettunen — lk 30
Omad sepad (luuletus). K. E. Sööt — lk 33
Missuguseid nimesid ja mispärast tuleks muuta. J. Aavik — lk 34
Ka ristinimed eestilisemaks! A. Saareste (Saaberk) — lk 41
Eesti perekonnanimede kirjutamisest. Oskar Loorits — lk 42
Külalise võrdlus. V. Eestivere — lk 46
Kiri lahe tagant. “Academicus” — lk 49
Nimede valik ja soetamine. Lauri Kettunen — lk 53
Nimede muutmise talituse teadaanne — lk 70