Produktiivne saksa laensõna: eesti roov’i ja selle tuletiste etümoloogia ja semasioloogia

Julius Mägiste.
Tartu, 1933.