Sõna kilu algupärast ja sisetunnus i-st

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XLVI

Sõna kilu algupärast ja sisetunnus i-st

Andrus Saareste

Akadeemilise Emakeele Seltsi Kirjastus
Tartu, 1940
24 lk