Algsoome 1. silbi eü eesti keeles ja algsm. öü küsimus

Julius Mägiste.
Tartu, 1932.