Piibli keel ja rahvakeel

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XLV

Piibli keel ja rahvakeel

A. Saareste

Akadeemilise Emakeele Seltsi Kirjastus
Tartu, 1940
64 lk

Sisukord

a-partitiiv – lk 46
a-pluural – lk 45
aeges (ajal) – lk 30
astjas (asti) – lk 78
diftongid – lk 77
δ – lk 57
edaja – lk 81
enamasti – lk 64
endi – lk 49
eneste – lk 49
e-pluural – lk 44
es – lk 86
h- – lk 3
hea – lk 12
hilisdiftongid – lk 8, 9 16, 17
homme (hoome) – lk 58
hommik – lk 58
illatiiv – lk 43, 66
inessiiv – lk 30, 41, 42
infinitiiv – lk 52
ise (ise) – lk 33
ja– > – – lk 7
jooksma (joosma) – lk 2
juuksed – lk 72
kangur – lk 80
kasvanud (kasnud) – lk 82
keder – lk 73
keelama (keelma) – lk 37
kehik – lk 80
kelle – lk 85
ken(n)e – lk 85
kes – lk 85
ketrama (kehrama) – lk 73
kinni (kindi) – lk 22
kodunt – lk 40
kollane (kolne) – lk 39
komparatiiv – lk 19, 31
konditsionaal – lk 51
kootud – lk 8, 57
kottu – lk 40
ks-, –s– – lk 71, 72
kuhu – lk 66
kuivanud (kuinud) – lk 82
kus – lk 42
kusa – lk 42
kõik (keik) – lk 83
käed – lk 16
kägu (kägi) – lk 35
käised (käiksed) – lk 72
laenama (lainama) – lk 14
laine (laene) – lk 15
lasta (laska) – lk 52
lid, –led – lk 63
loeb – lk 8
lood, -u – lk 80
lõikama (leikama) – lk 84
lõppema (lõpma) – lk 38
meie (meite) – lk 48
mini – lk 69
minu – lk 27
mu (minu) – lk 27
mujal (majal) – lk 26
muude (muunde) – lk 76
mõõk – lk 13
mõõt – lk 13
männid (männad) – lk 32
naine (naene) – lk 15
nud – lk 18
nõnda (nenda, ninda) – lk 60
näha (nähja) – lk 1
näod – lk 17
oder (ohr) – lk 73
parem (param) – lk 31
partitiiv – lk 46, 47, 65, [62]
partitsipiaalkonstruktsioon – lk 54
passiiv – lk 53
pea (pää), peal, pealik – lk 10
pluural – lk 20, 44, 45, 48, 79
poegima (poegema) – lk 34
preesens – lk 50
preteerit – lk 21, 51, 67
puul, –a – lk 55
põrand (põrmand) – lk 5
päev, päivi – lk 77
pöörama (pöörma) – lk 37
rehealune – lk 29
reig – lk 88
rid, –red – lk 63
sabad (savad) – lk 56
savi (sou) – lk 28
seadma – lk 76
seal – lk 11
seob – lk 9, 17
siia (seia) – lk 61
sinna (senna, sõnna) – lk 25
sisekadu – lk 36, 37, 38, 39
sti (-ste) – lk 87
suude (suute) – lk 79
suvi (sui) – lk 6
sõna (sana) – lk 74
süstma – lk 88
tagaja – lk 81
tagant – lk 40
takka – lk 40
tatakse – lk 53
tat – lk 68
teadma – lk 76
teha (tehja) – lk 1
teie (teite) – lk 48
telepoole – [lk 61]
teista – lk 55
tuvi (tui) – lk 6
tõbes (tõves) – lk 56
udris – lk 55
unustama (unetama) – lk 4
v – lk 6, 82
vasak – lk 55
vaenlane – lk 14
vajutama (vaota-) – lk 23
veised (veiksed) – lk 72
villased (viltsed) – lk 39
võõras – lk 13, 16
väike (veike) – lk 59
välk (valk) – lk 24
õitsil (õitses, õitses) – lk 70
õnnal – lk 55
õõ (õe) – lk 13
ää () – lk 10, 75, 76
ühtlasi (ühtlaise) – lk 62