Rootsi kirjakultuur uusaegsel Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal

Emakeele Seltsi toimetised nr 82.

Raimo Raag.

Rootsi kirjakultuur uusaegsel Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal.

Toimetaja Jüri Viikberg

Keeletoimetaja Tiina Hallik

Kujundaja ja küljendaja Else Lagerspetz
Sarja kujunduse autor Sirje Ratso

Trükikoda Pakett

ISBN 978-9916-9822-2-8

Tallinn, 2023
173 lk

Raamat annab põhjaliku ülevaate rootsi kirjakultuurist Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal XVI sajandist XX sajandini põhirõhuga Rootsi ajal. Seda aega seostatakse tavaliselt Gustav II Adolfi rajatud Tartu ülikooli, talurahvakoolide asutamise ja Narva lahinguga 1700. Harva pööratakse tähelepanu sellele, mis keeles inimesed – võimukandjatest lihtrahvani – vanasti omavahel suhtlesid. Selle tahu tundmaõppimisele Eesti ja eesti keele ajaloos tahab käesolev raamat rootsi keelest lähtuvalt kaasa aidata.

Raamatu autor on Uppsala ülikooli emeriitprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis auliige ja Emakeele Seltsi liige. Tema peamine uurimisala on keele- ja kultuurisuhted Eesti ja Rootsi vahel läbi aegade.

Raamatu väljaandmist on toetanud Emakeele Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital ning Eesti Teaduste Akadeemia.