Karjala Valdai murrak

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 5.

Paula Palmeos

Karjala Valdai murrak

Toimetanud Paul Ariste

Tallinn, 1962
227 lk