Vadja muinasjutte

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 4.

Paul Ariste

Vadja muinasjutte

Toimetanud Eduard Vääri

Tallinn, 1962
120 lk