Läänemere ja volga-soome keelte võrdluste alalt I

Läänemere ja volga-soome keelte võrdluste alalt I

Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetised XLI

Julius Mägiste

Läänemere- ja volgasoome keelte võrdluste alalt. I

Tartu, 1939
46 lk