Vadja kalender

Eesti ENSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 8

Vadja kalender

Paul Ariste

Toimetaja Elna Adler

Kirjastus Valgus
Tallinn, 1969
158 lk

Sisukord

Eessõna – lk 5
PÜHAD JA TÄHTPÄEVAD – lk 9
NOOR JA VANA KUU – lk 149
NÄDALAPÄEVAD – lk 151
Tähtpäevade nimetuste viited – lk 154
Mainitud kirjandust – lk 155