Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 23

Paul Alvre

Tallinn, 1989