Loading posts...
 • Eesti keele päev Amsterdamis (12.11.2023)

  12. novembril 2023 kell 11–14 toimub Amsterdamis eesti keele päev „KeelEST ja meelEST“

 • Eesti keele päev Münchenis 13.10.2023

  Kõik huvilised on oodatud 13. oktoobril 2023 Münchenisse eesti keele päevale. Väliskeelepäeval esinevad ettekannetega Külli Habicht, Helin Kask, Helle Metslang, Tiit Hennoste ja Mare Kõiva.

 • Väliskeelepäev Uppsalas 17.02.2023

  Väliskeelepäev Uppsalas 17.02.2023

  Lisainfo www.moderna.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=78720 Kontakt Miina Norvik miina.norvik@ut.ee.
 • Väliskeelepäev Greifswaldis 16.11.2022

  Eesti keele päev. Tag der estnischen Sprache 16.11.2022

 • Keelepäevad Soomes 2019

  05.09.2019 Kotkas Renate Pajusalu “Kohteliaisuudet kielessä” 25.09.2019 Helsingis Tarmo Tuule “Vironkieliset ristikot ja lautapelit” 26.09.2019 Tamperes Tarmo Tuule “Eestikeelsed ristsõnad ja lauamängud”) 05.10.2019 Kuopios Annekatrin Kaivapalu “Ymmärtävätkö virolaiset ja suomalaiset toisiaan” ning “Oma emakeele õppimine” 07.10.2019 Porvoos Eeva Park “Uusi suomennos “Viimeisellä rajalla”” 18.10.2019 Turus Renate Pajusalu “Kohteliaisuus kielessä. Keskustelun piirteitä suomessa, virossa ja unkarissa”…

 • Keelepäev Amsterdamis 12.05.2019

  Tiina Leemets “ÕS 2018” Tarmo Tuule “Eesti originaallauamängudest ja ristsõnadest” Kerttu Jõgi “Eestis õppimise ja edasiõppimise võimalustest”

 • Keelepäevad Stockholmis 27.–28.04.2019

  Liina Norit “Keelekümblusprogramm Eestis” Andero Adamson “Rahvuskaaslaste programmi tutvustus”

 • Keelepäev Peterburis 31.03.2019

  Mare Kitsnik, praktiline eesti keele tund kohalikele Jaanus Vaiksoo “Ülevaade uuemast eesti lastekirjandusest” Tuuli Rehemaa “ÕS 2018” Kerttu Jõgi “Eestis õppimise ja edasiõppimise võimalustest”

 • Keelepäevad Berliinis 23.–24.03.2019

  Aivar Jürgenson “Eestluse elujõust võõrsil – tähelepanekuid erinevatest kogukondadest” Valdur Mikita “Kukeseene kuulamise kunst. Läänemeresoome elutunnet otsimas” Linda Kaljundi “Eesti rahvusmütoloogia – kohalik või globaalne” Helgi Põllo “Kodune kultuuriruum ja muutuvad kogukonnad”

 • Keelepäev Münchenis 12.05.2018

  Martin Ehala “Eesti keele elujõust” Jüri Viikberg “Saksa keelest eesti keeles” Killu Paldrok “Keeleabiallikad – abiks ikka”

 • Keelepäev Helsingis 14.04.2018

  Helin Puksand “Mida võiks eesti keeles lugeda?” Merilin Aruvee “Milliseid tekstiliike peaksime valdama?”

 • Keelepäev Peterburis 24.03.2018

  Jüri Valge “Keeleelu 2018+/–” Olga Gerassimenko “Uued arvutisõnad ja kust neid leida: Eesti Keeleressursside Keskuse teadustaristu” Irina Külmoja “Vanausuliste murde ja eesti keele kokkupuutepunkte”

 • Keelepäev Bolognas 01.03.2018

  International Conference on Finno-Ugric Languages Helle Metslang “Estonian among the languages of Europe” Birute Klaas-Lang “Academic studies of Estonian language and culture abroad; for whom and why?” Margit Langemets “The re-use of lexical data: Estonian-Finnish dictionary”

 • Keelepäev Tamperes 18.11.2017

  Renate Pajusalu “Kakskeelse lapse areng” Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal “Emakeeleõpetajateks õppijad Eestis ja Soomes” Priit Kruus “Kuidas eesti kirjanik kõnetab ühiskonda?” Heinike Heinsoo “Kuidas luuakse vadja kirjakeelt?”

 • Keelepäev Vilniuses 21.10.2017

  Birute Klaas-Lang “Eesti keele kasutusvaldkondadest – teekond õhukesel jääl” Külli Habicht “Kuidas muutub eesti kirjakeel?” Priit Kruus “Kuidas eesti kirjanik kõnetab ühiskonda?” Kristel Ress “Keeletoimetaja soovitusi keeleabiallikate kohta”

 • Keelepäev Brüsselis 10.–12.02.2017

  Maili Liinev “Enesehoid ja motivatsiooni säilitamine, töötades vabatahtlikuna” Irene Käosaar “Mitmekeelsena mitmekeelses maailmas” Maili Liinev “Laste lugemishuvi toetamine ja lugemisoskuste kujundamine. Lugemispesa näitel” (töötuba) Riina Koolmeister ja Irene Käosaar “Koolihariduse omandamine välismaal ning tagasipöördumine Eestisse” (ümarlaud)

 • Keelepäev Peterburis Jaani kirikus 8.10.2016

  Tervitused: Eesti Vabariigi Peterburi konsulaadi esindaja Emakeele Seltsi abiesimees Jüri Valge Ettekanded: Birute Klaas-Lang: eesti keele ja kultuuri õppest välisülikoolides: kellele ja milleks? Maarika Teral ja Sirje Rammo (kaasautor): eesti keele õppevahenditest Killu Paldrok: kohast ja nimest kui õppematerjalidest Jüri Valge: Jaan Tõnissonist ja eesti keelest Peterburi Ülikooli 2. kursuse eesti keele tudengid “Eesti keel…

 • Keelepäev Viinis 20.05.2016

  Birute Klaas-Lang “Eesti keele õpetamine välismaal” Helle Metslang “Estonian among the languages of Europe” Tõnis Nurk “Language technology in Estonia”

 • Keelepäev Berliinis 15.-16.04.2016

  Martin Ehala “Suur-Eesti veebirakendus “Minu Inimesed”” Jan Kaus, Indrek Koff, Raido Mürk tutvustasid oma teost “Asjaõigusest”

 • Keelepäev Stockholmis 10.–13.03.2016

  Martin Ehala “Suur-Eesti ja veebirakendus “Minu Inimesed”” Mart Rannut “Mitmekeelse lapse identiteet. Kuidas toetada mitmekeelsust ja hoida motivatsiooni?” Rainer Kuuba “Mitmekeelse lapse identiteet. Näited Võrumaalt ja võru keelest” Mall Pesti “Kuidas lastele eesti keelt õpetada? Sissejuhatus lapsevanematele”

 • Keelepäev Dublinis 20.02.2016

  Martin Ehala “Suur-Eesti veebirakendus “Minu Inimesed” ja mõnda mis sealt seest leida on” Renate Pajusalu “Kakskeelsusest ja selle omandamisest” Andero Adamson “Eesti keele õppest ja Eestisse tagasipöördumisest” Miina Norvik tutvustas lastele keeletunnis kaasavõetud keelematerjale.

 • Keelepäev Oulus 13.02.2016

  Hannu Remes “Viron kieliopin uuden painoksen esittely” Heli Laanekask “Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis” Kristiina Praakli “Soome eestlaste FB-suhtluse keelest” Helle Metslang “Emakeele Selts muutuvas ajas” Piret Kärtner “Minu keeleoskus on minu enda teha” Oulu linnaraamatukogus tutvustas 12.02.2016 Tarmo Tuule eesti uuemat lastekirjandust.

 • Keelepäevad Bolognas ja Milanos 14.11–15.11.2015

  Kaja Sarapuu “Eesti keele koduõpetamine” Maigi Vija “Kakskeelse lapse kasvatamine” Riina Koolmeister tutvus kohalike eesti koolidega.

 • Keelepäev Brüsselis 13.–14.11.2015

  Tiina Leemets koolitas kohalikke eestlasi praktilise eesti keele vallas. Andra Kütt “Erineva sotsiolingvistilise keskkonna mõju eesti keelt emakeelena omandavate laste keelekasutusele” Ilmar Tomusk tutvustas eesti lasteraamatuid.

 • Keelepäev Luksemburgis 27.02–01.03.2015

  Kersti Lepajõe “Oma ja võõras: lugemisest ja kirjutamisest mitmekeelses klassis” Reili Argus “Lapse keelelist arengut toetavad mängud” Piret Kärtner “Laul teeb rinna rõõmsaks – ideid ja materjale laulude kasutamiseks keeletunnis” (töötuba) Viive Einfeldt “Väärtusi avastamas” (seminar, jätk 2014. aastal Londonis peetud loengule) Ümarlauad “Väljaspool Eestit tegutsevate Eesti koolide ootused Eesti riigile?” (juhivad Piret Kärtner ja…

 • Keelepäev Riias 08.11.2014

  Karl Pajusalu “Eesti kohanimed Lätis. Tõnu Karma mälestuseks” Valts Ernstreits “Tõnu Karma ja liivlaste uuem ajalugu” Tiit-Rein Viitso “Eesti ja liivi keele korraldamisest” Külli Habicht “Muutuv eesti keel” Kristi Salve “Randlased saarlaste ja maameeste vahel” Ruta Karma “Mälestusi isast”

 • Keelepäev Peterburis 05.04.2014

  Jüri Viikberg “Eesti murded ja Soome lahe aasta” Tiit Hennoste “Ma eemale nüüd. Eesti netivestluse keel kõne ja kirja vahel” Maire Raadik “Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013” Tõnu Tender “Mida teame Eesti elanike keeleoskusest” Jüri Valge “Üldsuse keeleinnukus – vahend ja eesmärk” Leelo Tungal “Kas on kerge olla eesti lastekirjanik”

 • Keelepäev Vilniuses 21.03.2014

  Riina Koolmeister “Eesti keelepoliitilisi suundumusi” Sirje Mäearu “ÕS 2013” Janek Kraavi “Eesti nüüdiskirjandusest” Tõnu Õnnepalu “Kelle keelt me kirjutame, kelle keelt me räägime? (kiridraama “Vennas” sünnist paberil ja laval)”

 • Keelepäev Londonis 28.02–02.03.2014

  Üritust korraldas Eesti Kool Londonis. Toetasid Eesti Emakeele Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Suursaatkond Londonis, Londoni University College’i Slaavi ja Ida-Euroopa Uuringute Instituut, Eesti Maja Londonis ja Eesti Gild Londonis. Viive Einfeldt “Väärtuskasvatusest” Piret Kärtner “Kes aga luges, aru sai…” Martin Ehala “Suur-Eesti: kuidas arendada eesti keelt ja kultuuri laias maailmas” Andero Adamson “Väljaränne, tagasipöördumine…

 • Keelepäev Moskvas 24.11.2013

  Andero Adamson “Uus rahvuskaaslaste programm ja eesti keele e-õppe kursus “Keeleklikk”” Katrin Maiste “Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal eesti keelt õppimas” (PDF-slaidid) Sven-Erik Soosaar “Etümoloogiasõnaraamat – milleks ja kellele?” (PDF-slaidid) “Võidupäeva ootus Siberi Haida külas” – Vahur Laiapea uue filmi linastus Keelepäeva kajastus Raadio 4-s (venekeelne, ligi 9 minutit)

 • Keelepäev Budapestis 06.10.2013

  Riina Koolmeister “Välis-Eesti laste ja noorte sidustamine Eestiga” Kersti Lepajõe “Kirjutamise raskus” Tiina Rüütmaa “Eesti ja ungari keele sugulusest” Reili Argus “Keeleõppemängud FREPY”

 • Keelepäev Londonis 16.03.2013

  Itesh Sachdev (Londoni Ülikool) “Speaking in tongues: benefits of multilingualism” / “Keelte kõnelemine: mitmekeelsusest tõusvad kasud” Martin Ehala (TÜ) “Our daily language ecology” / “Meie igapäevane keeleökoloogia” Katrin Hiietam (EE-Translations) “Language preservation, change and acquisition in an immigrant community. The case of Estonian in the UK” / “Keele säilitamine, omandamine ja muutused immigrantkogukonnas. Eesti keel…

 • Keelepäev Helsingis 14.03.2013

  Piret Kärtner “Mängime ja keel saab selgeks” Annika Hussar “Uue sajandi eesnimed Eestis”

 • Keelepäev Berliinis 2.-3.03.2013

  Aune Valk “Kakskeelselt üleskasvava lapse identiteet” Mall Pesti “Ülemaks kui hõbevara tunnistame sõnavara. Vaateid leksikakesksele õpetusele” Eha Jakobson “Emakeele õpetamise metoodikast liitklassides” Piret Kärtner “Eesti keelepoliitika ja eesti keele poliitika” Renate Pajusalu, töötuba “Mitmekeelsus ja keele omandamine” Veronika Mitting, töötuba “Muusika ja eesti keele lõimõpe” Raina Reiljan, töötuba “Töötuba projektikirjutamisest koolide juhtkondadele”

 • Keelepäev Moskvas 17.11.2012

  Jüri Valge “Juriidilis-poliitilisi konfliktikohti Eesti keeleelus” Sirje Rammo “Uus õppekomplekt täiskasvanud keeleõppijale “Keel selgeks!”” Maarika Teral “Eesti keele kursustest Internetis” Maria Tuulik “Eesti keele põhisõnavara sõnastiku koostamisest” Igor Kotjuhfs ja Kirill Medvedev: kahe luuletaja (pidamata) dialoog”

 • Keelepäev Vilniuses 16.11.2012

  Piret Kärtner “Eesti keelepoliitika ja eesti keele poliitika” Birute Klaas-Lang “Eesti keel maailmas” Elvira Küün “Kes on need “meie”?” Arne Merilai “Kõneteod ja luuletegu” Killu Paldrok “Uut ja vana! Õigekeelsusküsimusi”

 • Keelepäev Kopenhaagenis 16.09.2012

  Tiina Leemets “Nähtav ja nähtamatu inglise keel” Annika Hussar “Uue sajandi eesnimed Eestis” Maigi Vija “Lapsed ja mitmekeelsus” Piret Kärtner “Mängime ja keel jääb alles” Leelo Tungal “Lapsed ja laulud”

 • Keelepäev Goudas Eesti Koolis Hollandis 04.05.2012

  Reili Argus “Mida me teame sellest, kuidas eesti laps eesti keelt omandab”

 • Keelepäev Haagis 03.05.2012

  Jüri Valge “Eesti keelepoliitika” Kersti Lepajõe “Suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamisest”

 • Keelekonverents “Eestlased mitmekeelses ja -kultuurilises Peterburis” Peterburis 28.04.2012

  Vadim Mussajev “Peterburi eestlaste kogukonnast 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul” Tamara Smirnova “Eestlaste haridusasutused Leningradis aastatel 1918–1937” Tiiu Reimo, Aile Möldre “Eestlaste kirjastustegevus Peterburis enne Teist maailmasõda” Veronika Mahtina “Peterburi-Leningradi eesti kalendrikirjandusest” Tõnu Tannberg “Eestlased Vene armees XX sajandi alguses (1900–1917)” Jüri Viikberg “Eesti eest väljas idas ja läänes: Käärikud” Tiina Maiberg “Eesti…

 • Keelepäev Lundis 22.01.2012

  Riina Koolmeister “Eesti keelepoliitilisi suundumusi välismaal” Maire Raadik “Muutusi eesti sõnavaras” Mart Velsker “Eesti kirjandusest 21. sajandil” Anu Haak “Rootsipärastest kohanimedest Lääne-Eestis ja saartel”

 • Keelepäev Luksemburgi Eesti Seltsis 26.11.2011

  Jüri Valge “Keelevaldkond arengus: 2010-2011” Riina Koolmeister “Keeled ja kirjandus kooli õppekavas” Anu Luure “Välismaalt saabunud õpilaste integreerimine eesti kooli” Asta Õim “Metafoorid keelearengus”

 • Keelepäev Luxemburgi Euroopa Koolis 25.11.2011

  Jüri Valge “Emakeeleõppe valust ja võlust” Riina Koolmeister “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea ehk miks ja kuidas õppida emakeelt” Asta Õim “Metafoorid, mille järgi me elame”

 • Keelepäev Münchenis 14.05.2011

  Tõnu Tender “Multilingualism in Estonia as seen from the point of view of the EU ideal of multilingualism” Heli Laanekask “Ein Brief, zwei Sprachen: Estnisch und Deutsch” Kristiina Praakli “Über die Mehrsprachigkeit de rin Finnland lebenden Esten der ersten Generation” Tiit Hennoste “Sõnad kõnes ja sõnad kirjas” Maigi Vija “Lapse keele arengust kakskeelsuse tingimustes” Krista…

 • Keelepäev Moskvas 16.04.2011

  Jaak Viller “Uus keeleseadus ja selle muutused” Arne Merilai “Pragmapoeetika: keelefilosoofiline kirjandusfilosoofia” Katrin Kern “Milliseid sõnu vajab eesti keel? Sõnavõistluse ja ÕSi uute sõnade näitel” Liisi Laineste “Eestlane, sakslane ja venelane 20 aastat hiljem: kolme rahva anekdoodid Eesti kaasaegses naljapärimuses”

 • Keelepäev Helsingi Eesti Majas 15.03.2011

  Jüri Valge “Eesti keele arengukava elluviimine” Helin Puksand “Raamatud, mis meeldivad Eesti koolinoortele” Maili Vesiko-Liinev “Laste kirjaoskuse arendamine – lugemiskeskkond ja lugemisprojektid” Mai Frick “Soomes elavate eestlaste keelest”

 • Keelepäev Taanis Kopenhaagenis 3.10.2010

  Maire Raadik “Mida on uut eesti keele reeglistuses” Reili Argus “Eesti keele omandamisest teiste keelte taustal” Jaak Viller “Uus keeleseadus – vaevad ja rõõmud”

 • Keelepäev Belgias Brüsselis 26.09.2010

  Renate Pajusalu “Keele omandamine ja kakskeelsus” Annika Hussar “Eesti eesnimemoest” Tõnu Tender “Eesti riik ja eestlastest väljarändajad: linnulend eilsest homsesse” Peeter Päll “Kust keeleküsimuste kohta abi saada?”

 • Keelepäev Saksamaal Hamburgis 25.09.2010

  Katrin Kern “Muutuvast keelest, (peamiselt) sõnavara näitel” Riina Koolmeister “Eesti uuemast kirjandusest objektiivselt ja subjektiivselt”

 • Keelepäev Rootsis Göteborgis 25.09.2010

  Evi Juhkam “Rootsi mõjust Eesti murretes” Jüri Valge “Eesti keele uus arengukava tulekul” Margit Langemets “Pärast suurt seletavat”

 • Keelepäev Petseri gümnaasiumis 22.09.2010

  Asta Õim “Räägib käte ja jalgadega (žestid eesti ja vene fraseoloogias)” Raili Pool “Mõningaid erinevusi eesti ja vene keele grammatikas” Anna Verschik “Lugu minust ja eesti keelest”

 • Keelepäev Ukrainas Aleksandrovkas 13.09.2010

  Jaak Viller “Eesti keel maailmas” Tiiu Erelt “Uued sõnad eesti keeles” Anastassia Šmõreitšik “Noppeid Euroopa keeleõppe mapist eesti keele näitel” Tiina Rekand “Keelemängudest”

 • Eesti keele päev Venemaal Moskvas 14.11.2009

  Mari Kadakas “Emakeeleõpetusest Eesti koolis” Katrin Kern “Hea, et meil ikka ühine keel ka on – kirjakeel” Margit Langemets “Suur eesti keele seletav sõnaraamat valmis – mis edasi?” Loone Ots “Andrus Kivirähki Voldemar: Eesti, Moskva ja rong”

 • Eesti keele päev Saksamaal Göttingenis 20.10.2009

  Külli Habicht “Über den Einfluss des Deutschen auf die estnische Schriftsprache” Mare Koit “Sprachtechnologie in Estland: Ziele und Resultate” Riina Koolmeister “Sprachpolitik und Bildung” Helle Metslang “Posterpräsentation zur estnischen Sprache” Jüri Viikberg “Die estnischen Sprachen und Dialekte”

 • Eesti keele päev Iirimaal Dublinis 10.10.2009

  Andero Adamson “Eesti keel, eestikeel(n)e õpetus ja rahvuskaaslaste programm” Colm Doyle “Family Language Policy and the cultivation of the minority language in bilingual families” Renate Pajusalu “Keele omandamine ja kakskeelsus” Tuuli Rehemaa “Keelenõuande uuemaid küsimusi”

 • Keelepäev Petseri gümnaasiumis 22.09.2009

  Külli Habicht “Kuidas muutub eesti kirjakeel?” Maire Raadik “Kuidas eesti keele sõnavara uueneb?” Kadri Sõrmus “Siia ongi koer maetud”

 • Eesti keele päev Austraalias Sydneys (keelefoorum Sydney eesti kirikusaalis) 25.07.2009

  Mati Erelt “Mida eestlane ütleb teistmoodi kui varem?” Annika Kilgi “Eesti noored ja eesti keel” Leelo Kingisepp “Välisõppeks sobivaid eesti keele õppematerjale” Helle Metslang “Eesti keel – lihtne ja keeruline” Maire Raadik “Inglise ja vene mõjud eesti sõnavaras” Jüri Valge “Eesti keel ja eestlus muutuvas ajas”

 • Eesti keele päev Austraalias Thirlmere’i Eesti Külas 24.07.2009

  Maire Raadik “Uued sõnad eesti keeles” Jüri Valge “Eestikeelse tuleviku nimel”

 • Eesti keele päev Austraalias Sydney Eesti Majas 23.07.2009

  Maire Raadik “Uued sõnad eesti keeles” Jüri Valge “Eestikeelse tuleviku nimel”

 • Eesti keele päev Austraalias Melbourne’i Eesti Majas 19.07.2009

  Mati Erelt “Mida eestlane ütleb teistmoodi kui varem?” Annika Kilgi “Eesti noored ja eesti keel” Leelo Kingisepp “Välisõppeks sobivaid eesti keele õppematerjale” Helle Metslang “Eesti keel – lihtne ja keeruline” Maire Raadik “Inglise ja vene mõjud eesti sõnavaras” Jüri Valge “Eesti keel ja eestlus muutuvas ajas”

 • Eesti keele päev Venemaal Peterburis 18.04.2009

  Reili Argus “Eesti keele omandamisest võrreldes teiste keeltega” Madis Arukask “Identiteet keelega ja keeleta” Kersti Lepajõe “Meedia keelekasutusest” Rein Saukas “Jakob Hurda rahvaluulekogust” Jüri Valge “Eesti keel ja eestlus muutuvas ajas”

 • Eesti keele päev Hamburgis 23.11.2008

  Renate Pajusalu “Sinatamine ja teietamine eestlastel ja eestivenelastel” Kadri Sõrmus “Keelenõuviidad” Andero Adamson “Eesti keel ja kultuur maailmas aastal 2008”   Emakeele Seltsi väliskeelepäev Peterburis ja Vilniuses Tõnu Tender, Annika Hussar. “Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal”. Keel ja Kirjandus, 11, 2008, lk 913–914. 19. aprillil 2008 toimus Peterburi Lermontovi- nimelise raamatukogu filiaalis Eesti Vabariigi Haridus- ja…

 • Eesti keele päev Oulus 22.11.2008

  Heli Laanekask “Soome eestlastest soomeeestlasteks” Margit Langemets “Soome ja Eesti: taskust suursõnaraamatuni” Külli Habicht “Uus aeg, uued (keele)kombed …” Jüri Valge “Eesti keele-elu 10 elevanti”

 • Eesti keele päev Moskvas 22.11.2008

  Mart Velsker “Uued nimed eesti kirjanduses” Helle Metslang “Eesti keel – lihtne ja keeruline” Tuuli Rehemaa “Keelenõuande uuemaid küsimusi” Maie Soll “Eestis eesti keele õppimise võimalused välismaalt saabunutele ja Eestis elavatele teiste rahvuste esindajatele”

 • Eesti keele päev Minskis 16.11.2008

  Tõnu Tender “Eesti riik ja eestlastest väljarändajad: linnulend eilsest homsesse” Peeter Päll “Kust keeleküsimuste kohta abi saada?” Annika Kilgi “Kuidas Eesti noored räägivad” Annika Hussar “Eesti laste nimed 21. sajandil”

 • Eesti keele päev Riias 15.11.2008

  Lembit Vaba “Eesti ja läti keelesuhetest” Kristi Salve “Rikas Riia eesti folklooris” Jüri Valge “Eesti keele-elu 10 elevanti”

 • Eesti keele päev Vilniuses 24.04.2008

  Maire Raadik “Mida on uut eesti keele reeglistuses” Andero Adamson “Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe” Annika Hussar “Eesti eesnimemoest”   Emakeele Seltsi väliskeelepäev Peterburis ja Vilniuses Tõnu Tender, Annika Hussar. “Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal”. Keel ja Kirjandus, 11, 2008, lk 913–914. 19. aprillil 2008 toimus Peterburi Lermontovi- nimelise raamatukogu filiaalis Eesti Vabariigi Haridus- ja…

 • Eesti keele päev Peterburis 19.04.2008

  Tõnu Tender “Eesti keele-elu olulisi sündmusi AD 2008” Ilmar Tomusk “Põhiprobleemidest Eesti keelepoliitikas” Anu-Reet Hausenberg “Eesti keele juured ja viljad” Ilona Tragel “Uusi vaatenurki keeleuurimises” Sirje Mäearu “Keelenõuandest keeleabi”   Emakeele Seltsi väliskeelepäev Peterburis ja Vilniuses Tõnu Tender, Annika Hussar. “Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal”. Keel ja Kirjandus, 11, 2008, lk 913–914. 19. aprillil 2008 toimus…

 • Eesti keele päev Haagis 9.03.2008

  Reili Argus “Eesti keele omandamisest teiste keelte taustal” Sirje Hassinen “Kakskeelse lapse keeleomandamisest” Riina Reinthal “Kool ja keel” Sirli Parm “Sõnade veel, juba, alles ja jälle ajaline tähendus”   Emakeele Seltsi väliskeelepäev Kanadas ja Hollandis Jüri Viikberg, Reili Argus. “Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal”. Keel ja Kirjandus, 6, 2008, lk 488–489. Emakeele Seltsi esimene keelepäev Ameerika…

 • Eesti keele päev Torontos 18.02.2008

  Jüri Valge “Eestikeelse tuleviku nimel” Maire Raadik “Keelehoolde sihid ja suuted” Mati Erelt “Muutusi eesti keele lauseehituses” Helle Metslang “Eesti keel – lihtne ja keerukas” Jüri Viikberg “Keelemosaiik kodu- ja välismaal” Jaak Viller “Eesti keelepoliitika tänapäeva tõmbetuultes”   Emakeele Seltsi väliskeelepäev Kanadas ja Hollandis Jüri Viikberg, Reili Argus. “Emakeele Seltsi keelepäevad välismaal”. Keel ja Kirjandus,…

 • Emakeele Seltsi keelepäevad Soomes

  7.11.2007 Eesti Suursaatkonnas Helsingis 8.11.2007 Tampere pearaamatukogus Metso 9.11.2007 Turu Ülikooli Fennicumis Helle Metslang “Eesti ja soome keel – sarnased ja erinevad” Kristiina Praakli “Soome eestlaste kakskeelsus ja kakskeelne keelekasutus” Hille Pajupuu “Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses” Jüri Valge “Keelestrateegia rakendub ellu”

 • Moskva 4. eesti keele päev 14.04.2007

  Mati Erelt “Lause õigekeelsusest” Tiiu Erelt “Uus õigekeelsussõnaraamat” Leelo Kingisepp “Uuemaid eesti keele kui teise keele õppematerjale” Jaak Viller “Eesti keel uues Paabelis”

 • Eesti keele päev Hamburgis 24.03.2007

  Reili Argus “Kuidas eesti lapsed rääkima õpivad ja kas viga on ikka viga” Sirje Hassinen “Lapse kakskeelsuse kujunemise protsess” Riina Reinthal “Kool ja keel”

 • Eesti keele ja mälupäev Peterburis 17.03.2007

  Annika Hussar “Eesnimed sajandivahetuse Eestis” Renate Pajusalu “Eestlaste suhtlusstiil naaberrahvaste, eriti venelaste taustal” Maire Raadik “Uus õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006” Jüri Valge “Riik, keel ja keelekasutaja”

 • Peterburi 6. eesti keele päev

  Jüri Valge “Avasõnad” Maria-Maren Sepper “Emakeele Seltsi 86. tegevusaastat” Jüri Valge “Eesti keele arendamine 2004-2006” Tiit Rosenberg “Peterburi eesti patrioodid” Mart Velsker “Eesti kirjandus 21. sajandil” Karen Kuldnokk “Põhjusi eesti keele õppimiseks ja raskusi keele õppimisel” Eva Velsker “Kuidas rääkida ajast: üks päev ja igal öösel”   1. aprillil 2006 Peterburi Eesti konsulaadis Emakeele Selts,…