Keelepäev Vilniuses 16.11.2012

Piret Kärtner “Eesti keelepoliitika ja eesti keele poliitika”
Birute Klaas-Lang “Eesti keel maailmas”
Elvira Küün “Kes on need “meie”?”
Arne Merilai “Kõneteod ja luuletegu”
Killu Paldrok “Uut ja vana! Õigekeelsusküsimusi”