Eesti keele päev Austraalias Melbourne’i Eesti Majas 19.07.2009

Mati Erelt “Mida eestlane ütleb teistmoodi kui varem?”
Annika Kilgi “Eesti noored ja eesti keel”
Leelo Kingisepp “Välisõppeks sobivaid eesti keele õppematerjale”
Helle Metslang “Eesti keel – lihtne ja keeruline”
Maire Raadik “Inglise ja vene mõjud eesti sõnavaras”
Jüri Valge “Eesti keel ja eestlus muutuvas ajas”