Keelepäev Moskvas 17.11.2012

Jüri Valge “Juriidilis-poliitilisi konfliktikohti Eesti keeleelus”
Sirje Rammo “Uus õppekomplekt täiskasvanud keeleõppijale “Keel selgeks!””
Maarika Teral “Eesti keele kursustest Internetis”
Maria Tuulik “Eesti keele põhisõnavara sõnastiku koostamisest”
Igor Kotjuhfs ja Kirill Medvedev: kahe luuletaja (pidamata) dialoog”