Keelepäev Moskvas 16.04.2011

Jaak Viller “Uus keeleseadus ja selle muutused”
Arne Merilai “Pragmapoeetika: keelefilosoofiline kirjandusfilosoofia”
Katrin Kern “Milliseid sõnu vajab eesti keel? Sõnavõistluse ja ÕSi uute sõnade näitel”
Liisi Laineste “Eestlane, sakslane ja venelane 20 aastat hiljem: kolme rahva anekdoodid Eesti kaasaegses naljapärimuses”