Eesti keele päev Iirimaal Dublinis 10.10.2009

Andero Adamson “Eesti keel, eestikeel(n)e õpetus ja rahvuskaaslaste programm”
Colm Doyle “Family Language Policy and the cultivation of the minority language in bilingual families”
Renate Pajusalu “Keele omandamine ja kakskeelsus”
Tuuli Rehemaa “Keelenõuande uuemaid küsimusi”