Keelepäev Peterburis 31.03.2019

Mare Kitsnik, praktiline eesti keele tund kohalikele
Jaanus Vaiksoo “Ülevaade uuemast eesti lastekirjandusest”
Tuuli Rehemaa “ÕS 2018”
Kerttu Jõgi “Eestis õppimise ja edasiõppimise võimalustest”