Keelepäev Oulus 13.02.2016

Hannu Remes “Viron kieliopin uuden painoksen esittely”
Heli Laanekask “Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis”
Kristiina Praakli “Soome eestlaste FB-suhtluse keelest”
Helle Metslang “Emakeele Selts muutuvas ajas”
Piret Kärtner “Minu keeleoskus on minu enda teha”

Oulu linnaraamatukogus tutvustas 12.02.2016 Tarmo Tuule eesti uuemat lastekirjandust.