Keelepäev Vilniuses 21.10.2017

Birute Klaas-Lang “Eesti keele kasutusvaldkondadest – teekond õhukesel jääl”
Külli Habicht “Kuidas muutub eesti kirjakeel?”
Priit Kruus “Kuidas eesti kirjanik kõnetab ühiskonda?”
Kristel Ress “Keeletoimetaja soovitusi keeleabiallikate kohta”