Keelepäev Berliinis 2.-3.03.2013

Aune Valk “Kakskeelselt üleskasvava lapse identiteet”
Mall Pesti “Ülemaks kui hõbevara tunnistame sõnavara. Vaateid leksikakesksele õpetusele”
Eha Jakobson “Emakeele õpetamise metoodikast liitklassides”
Piret Kärtner “Eesti keelepoliitika ja eesti keele poliitika”
Renate Pajusalu, töötuba “Mitmekeelsus ja keele omandamine”
Veronika Mitting, töötuba “Muusika ja eesti keele lõimõpe”
Raina Reiljan, töötuba “Töötuba projektikirjutamisest koolide juhtkondadele”