Keelepäev Helsingis 14.04.2018

Helin Puksand “Mida võiks eesti keeles lugeda?”
Merilin Aruvee “Milliseid tekstiliike peaksime valdama?”