Keelepäev Saksamaal Hamburgis 25.09.2010

Katrin Kern “Muutuvast keelest, (peamiselt) sõnavara näitel”
Riina Koolmeister “Eesti uuemast kirjandusest objektiivselt ja subjektiivselt”