Eesti keele päev Oulus 22.11.2008

Heli Laanekask “Soome eestlastest soomeeestlasteks”
Margit Langemets “Soome ja Eesti: taskust suursõnaraamatuni”
Külli Habicht “Uus aeg, uued (keele)kombed …”
Jüri Valge “Eesti keele-elu 10 elevanti”