Keelepäev Petseri gümnaasiumis 22.09.2009

Külli Habicht “Kuidas muutub eesti kirjakeel?”
Maire Raadik “Kuidas eesti keele sõnavara uueneb?”
Kadri Sõrmus “Siia ongi koer maetud”