Keelepäev Stockholmis 10.–13.03.2016

Martin Ehala “Suur-Eesti ja veebirakendus “Minu Inimesed””
Mart Rannut “Mitmekeelse lapse identiteet. Kuidas toetada mitmekeelsust ja hoida motivatsiooni?”
Rainer Kuuba “Mitmekeelse lapse identiteet. Näited Võrumaalt ja võru keelest”
Mall Pesti “Kuidas lastele eesti keelt õpetada? Sissejuhatus lapsevanematele”